<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LEAN Business med Gaute Knutstad

LØRN MASTERS i LEAN med Gaute Knutstad, leksjon 04 workshop

Gjest: Gaute Knutstad

Forskningsleder

SINTEF Manufacturing


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF og styreleder i Lean Forum Norge, Gaute Knutstad. I siste del er det fokus på caser fra det virkelige liv. Vi får en oppsummering som inneholder «Make it or break it»-faktorer og hvordan man i praksis bruker LEAN som et styringsverktøy for å gjennomføre prosjekter raskere, med lavere kostnader, høyere fortjeneste og bedre kvalitet.

LEAN som kart og kompass

LEAN kan for mange høres ut som noe veldig nytt, sannheten er at det er en godt etablert og brukt lederstil. Mest sannsynlig har du selv tatt del i en LEAN-produksjon uten å vite det! I denne fresh nye MASTERCLASSEN får du ta del i en inkluderende samtale om alt du skulle lure på angående optimalisering, effektivisering, lavere kostnader og bedre kvalitet på dine tjenester. Her bryter vi ned alle begreper til helt enkle, hverdagslige tips & triks du bare måte vite for å forbedre ditt selskap.

Den menneskelige faktor er ofte det svakeste og sterkeste leddet i slike prosesser!

Å kun sitte på ressurser uten å bruke dem må være oppskriften til konkurs. En LEAN-produksjon fokuserer på å automatisere det som kan automatiseres, løse knutene som er mest kritisk, flate ut strukturen der det går, og å få dette til å gå så sømløst som overhode mulig.

Ikke vanskelig i det hele tatt, sant? *Kremt kremt*

Første del i kurset introduserer oss til hvordan LEAN ble til. I denne delen dukker trolig opp noen navn du har hørt om i fra før!

Klikke her for å høre hvordan eventyret starter

LEAN er først og fremst en produksjonsmetode som tar sikte på å redusere tid i produksjonssystemet, samt responstider fra leverandører og til kunder. Med et så stort produksjonssystem vil det fort oppstå flaskehalser.

Del to i kurset gir eksempler på ulike selskaper som har møtt seg i døra og må ha tatt tak for å skape en mer veltrimmet produksjon. Løsningene går i alt fra data-analyse, til lederne som velger selv å ta telefoner fra kunder kun for å forstå hvor utbredt et problem er.

Klikke her for suksesshistoriene!

Jeg har aldri hørt om en slik leder-stil, gjør jeg da feil?

LEAN er bare én av ufattelig mange tilnærminger i organisasjon og ledelse. Det kan godt nevnes at de strategiske elementene i LEAN kan være ganske komplekse og omfattende, men det er hovedsakelig fire forestillingen om hva LEAN kan gjøre for deg og ditt selskap:

- Lean som en fast tilstand eller mål
- Lean som en kontinuerlig endringsprosess
- Lean som et sett med verktøy
- Lean som en filosofi/ et tankesett

Hvis man ser på disse som tips & triks til et mer effektiv, opplyst og sparsomt hverdag for deg og dine ansatte, har de fleste av oss allerede luktet på det på et eller annet tidspunkt. Poenget er: Alle trenger litt LEAN i livet sitt.

Knutstad er hvert fall overbevist om at de som virkelig forstår ledelse, ser også verdien av å involvere alle på dekk. Selskaper med en slik tilnærming får enklere gjennomslag for all forankring, hvor alle til en hver tid forstår 
hvor man står, hva man er gode på og hvor man vil.

Klikke her for flere tips og triks

En ting er å se oppdraget på papiret, en annen ting er å forstå oppdraget ut i fra samfunnsperspektivet og de som er interessenter i oppdraget. Innovasjon og nyvinning er et stort fokus i dagens marked for å kunne holde tritt med konkurrenter.

Har vi på veien undervurdert verdien av å følge Playbook og standardisering i prosesser?

Det er en hårfin balanse mellom å følge oppskrift og det å skape rom for endring. I siste del av kurset blir avgjørende faktorer diskutert og de viktigste huskereglene å ta med seg videre i (arbeids)livet.

Klikke her for Workshop og nøkkelkunnskap

Dette LØRNER du:

Nedbryting av problemer
Playbook og standarisering som verktøy
Hvordan skape rom for endring
Hvordan skape samsyn i bedriften

Anbefalt litteratur:

The Machine that changed the world: The story of Lean - James P. Womack, Daniel T. Jones og Daniel Roos
Remaining mini-lectures in this Lørn Masters in LEAN

En ting er å se oppdraget på papiret, en annen ting er å forstå oppdraget ut i fra samfunnsperspektivet og de som er interessenter i oppdraget

Gaute Knutstad

Dette er SINTEF Manufacturing

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden