<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Alternativ transport er fremtiden

Gjest: Johan Christian Høgåsen-Hallesby og Marie Moi Lundstad

Co-founder og partner

Beta Mobility


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Co-founder og partner i Beta Mobility Johan Christian Høgåsen-Hallesby, sammen med medvert Marie Moi Lundstad. Det som startet som en plattform som skulle drifte bysyklene i Oslo, utviklet seg raskt til å bli noe langt mer for Johan. Han introduserer oss til trender som som kan endre markedet for godt. Vi blir også introdusert til begrepet mikro-mobilitet. En fil ekstra på E18 er ikke lengre løsningen.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Jeg har jobbet med teknologi hele livet, men har alltid vært mer opptatt av hva det kan gjøre for oss, enn selve teknologien i seg selv. Tidligere har jeg jobbet med generell digitalisering, effektivitet og automatisering. De siste årene har jeg jobbet mest med mobilitet. Teknologien man implementerer har en så synlig og konkret effekt i samfunnet rundt oss. I det store bildet er det et motiverende problem å gå løs på når denne sektoren i dag representerer mellom 20-25% av verdens utslipp.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Akkurat nå er jeg i oppstartsmodus - da er det mye praktisk som skal på plass, og 1000 mennesker som skal møtes over like mange kaffekopper. Det vi bygger er et nytt, nordisk mobilitetsmiljø som kombinerer rådgivningstjenester med et Startup Studio. Altså spesialkompetanse på mobilitet og egne produkter/selskaper innen mobilitetsdomenet.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Jeg har et veldig klart connecting-the-dots perspektiv i det jeg gjør. Noen ganger er det å bygge ny teknologi, andre ganger er det ny anvendelse av noe som allerede eksisterer. Innenfor mobilitet vil jeg påstå at innovasjon på partnerskap og forretningsmodeller er viktige drivere.

Hvorfor er det spennende?
Jeg opplever at denne måten å jobbe på og hvordan det kan løse utfordringer i mobilitet er helt i kjernen av innovasjon - altså sette ting og aktører sammen på nye måter for å skape noe som ikke tidligere var mulig. Det er særlig motiverende når man får dette ut på gata, i motsatt ende av innovasjonssirkuset med gule lapper og artige ideer.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Friksjonen mellom innovasjon og regulering er spennende. I mobilitet ser du det i alt fra elsparkesykler, selvkjørende biler til hypervekst i last-mile leveranser og personvern. Regulering halser etter, men på sikt har jeg tro på at vi vil klare å omsette dette i konstruktiv dynamikk mellom privat/offentlig. Motsatsen til denne type kontrovers er de vellykkede 3P-prosjektene (private-public-partnerships).

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Akkurat nå er jeg veldig på kunnskap om _hvordan_ vi jobber, altså samarbeider, organiserer oss og prosess vil være avgjørende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Entur! Eller hvertfall det Entur representerer i politisk beslutning, åpne data, grensesnitt mellom offentlig/privat og hvordan det styrke konkurransefortrinn for vårt marked. Vår åpenhet, tillit og teknologiadopsjon gjelder også for mobilitet, men vi har fortsatt en vei å gå på kapitaliseringen og tråkke hardere på gasspedalen (pun very much intended).

 

Dette LØRNER du:

Hvordan skape nye og trygge løsninger
Mikro-mobilitet
Kunsten å slippe til de private alternativene
Innovasjon vs. regulering

Anbefalt litteratur:

Driven: The Race to Create the autonomous Car – Alex Davies

Infrastruktur er manifestasjon av sivilisasjon

Johan Christian Høgåsen-Hallesby og Marie Moi Lundstad

Dette er Beta Mobility

Beta Mobility er et team av mobilitetseksperter som driver et integrert Management Consultancy og Startup Studio