<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Med bærekraft som sjåfør

Gjest: Olav Madland og Øyvind Sævig

Gründer og CEO

Applied Autonomy


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO i Applied Autonomy, Olav Madland, sammen med medvert Øyvind Sævig. Utviklingen av smartere transportmidler vokser i superfart. Hvordan har vi kommet dit vi er i dag og hvordan skal vi jobbe fremover med å videreutvikle flere bærekraftige løsninger i trafikken? Med er svært variert bakgrunn kan Madland lette på sløret på det meste innen lovreguleringer og selvstyring.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?

Jeg er en Teknologioptimist, gründer og forretningsutvikler i oppstartsselskaper og i store konsern som Telenor, Alcatel, Telia og SEB. Jeg har lenge vært opptatt av transport, jeg startet faktisk med å få være på med anleggsmaskiner på et anlegg i Seljord som 8 åring.

På Dyrsku'n samlet jeg inn brosjyrer opp til jeg var 15 år om traktorer og landbruksmaskiner og systematiserte disse ut fra egenskaper og energiforbruk. Samtidig sendte jeg forespørsel til bilimportørene om å få tilsendt brosjyrer om nylansering av bilmodeller og systematiserte disse på samme måte!

På en ITS World konferanse i 2015 kom jeg over de selvkjørende minibussene og så med mine øyne mobiltelefon på hjul som trengte å bli oppkoblet til driftssystemer for å kunne utføre oppdrag effektivt, bærekraftig og smart. Jeg foretok teknisk og juridisk gjennomgang av løsningene under konferansen og inviterte den beste løsningen til Norge for å bli best til å kunne håndtere krevende vær og våre krevende veier. Det var starten på reisen.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?

Det er å ivareta sikkerhet og innføring av automatisert transport til det beste for miljøet, samfunnet og brukerne.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Fokuset er å bygge systemer og kompetanse som skalerer internasjonalt, samt å bevare en helhetlig risikoforståelse både teknisk og for omgivelsene våre.

Hvorfor er det spennende?

Dette er spennende fordi det er komplekst. Vi bruker teknologi og digitalisering for å gjøre transportbransjen utslippsfri med færre ulykker. Arbeidet understøtter konkrete behov i samfunnet og hos våre kunder.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

- At vi må forstå interessekonfliktene og hvordan tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å løse disse.

- At mange frykter at automatisering fjerner arbeidsplasser, men det er en forutsetning for å opprettholde konkurransekraften.

- Å snu tankesettet fra privatbilisme der en høy investering står ubrukt 95% av tiden for å være tilgjengelig til deling er en krevende reise både i forhold til forretningsmodeller og teknologi, men mye av teknologien er tilgjengelig om vi får på plass markedet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?

- Vi evner å jobbe tverrfaglig og i relasjoner som er nye.

- Vi adopterer raskt ny teknologi.

- Vi har høy tillit mellom myndighetene offentlige aktører og industri.

- Vi har et godt lovverk, regulering og forvaltning av dette.

- Vi har industri og kompetanse som har evne til å skalere.

- Vi har klima og infrastruktur som gjør at vi og andre forstår at hvis løsningene virker hos oss, virker de også mange andre steder.

- Vi har høy kompetanse i Norge på digitale systemer i ulike bransjer som samarbeider tverrfaglig.

 

Dette LØRNER du:

Bærekraft i transport
Nå ut til det offentlige
Om nye fremtidsrettede innovasjoner
Tilpasninger til norske forhold

Anbefalt litteratur:

Analytical Methods for Risk Management, A system Engineering Perspective - Paul G. Garvey
www.cityandlab.no

Jeg er teknologi-optimist og er opptatt av å bruke digitalisering for å oppnå bærekrafts-målene

Olav Madland og Øyvind Sævig

Dette er Applied Autonomy

Applied Autonomy leverer kunnskap, løsninger og tjenester for bærekraftig autonom transport