<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BUILDTECH

Kan vi bygge Drifti?

Gjest: Øyvind Finnes Strøm

CEO

Drifti


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter Silvija Seres CEO i Drifti, Øyvind Strøm for å snakke om digitalisering i bygg- og anleggsnæringen, nye forretningsmodeller og sirkulær økonomi. Drifti er en driftsplattform for håndverkere og entreprenører som setter brukervennlighet og forståelse i sentrum.  

Denne episoden er en del av Lørn Next Generation, en serie som inviterer unge ledestjerner for å belyse deres arbeid, tankesett og ideer mot teknologi, bærekraft, innovasjon og relevante fremtidsspørsmål.  

Hvem er du, personlig og faglig? 
Personlig: Visjonær, sosial, rastløs, relasjonell, åpen, optimistisk, musikalsk, følsom  
Faglig: Jeg tror at mennesket er det viktigste og at vi opererer best i improvisasjon og flyt. Mer spesifikt: Forankret i «institutional economics», «network theory» og «effectuation», opptatt av regresjon, «abduction»   

Hva er du best på? 
Engasjere mennesker og skape verdi – bygge felleskap.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Forståelse for andre menneskers kulturelle og verdimessige opphav – persepsjon  

Tips til modernisering i din sektor? 
Begynn med kjernen. Hvem gjør hva i felt, og hvordan kan det gjøres bedre / enklere / raskere / morsommere? Moment og eierskap er alt i digitalisering. BA er moden for en digital grønn revolusjon, men toppen må tørre å slippe rattet og stole på de som faktisk gjør jobben.

Har Norge noen unike muligheter? 
Tverrfaglig kompetanse og kunnskap om hvordan vi kan bruke den.
Tillitt og mulighet til å skape sterke samarbeid.

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Vi har løst et problem sammen; vaksiner, kontroll, forskning på spredning mm.  MEN ting tyder på at vi trenger gønnern mot hode for at vi skal klare å gjøre noe. Klimaendringer er allerede der. Dette må folk forstå.  

Ditt viktigste prosjekt det siste året? Drifti og dama.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 
Absolutt. Bærekraft vil være en akselererende driver for investeringer de kommende ti-årene. Hvem vil investere i sin egen undergang?   

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 
 «En drifti håndverker får jobben gjort» eller, «Ørnen stiger i motvind»   

Dette LØRNER du:

Digitalisering i bygg- og anleggsnæringen i praksis 
Nye forretningsmodeller  
Produktiv og lønnsomhet: effektivitet i fokus 
Hvordan hjelpe aktørene til å bli produktive og drifte sunt 
Driftsplattform 
Bærekraft  
Sirkulær økonomi 

Anbefalt litteratur:

I am a strange loop Douglas Hofstadter

Her gir vi en digital assistent til håndverker og prosjektleder, og jobber mot at det skal være både enkelt og oversiktlig

Øyvind Finnes Strøm

Dette er Drifti

Drifti er det eneste digitale verktøyet du trenger: Gjennom smart bruk av data og integrasjoner skaper vi driftige selskaper og forenkler arbeidet.

Nettapplikasjonen automatiserer informasjonsflyt fra grossist til sluttkunde. Håndverker, entreprenør og innkjøpsnettverk kan se all sin virksomhet i sanntid, bestille varer og holde oversikt over ressursallokering, prosjekter, kunder og økonomi. Alt i en sømløs plattform.