<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

En revolusjon innen transport

Gjest: Christina Moe Gjerd og Øyvind Sævige

Daglig leder

Voi Technology


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og med-vert Øyvind Sævig med daglig leder i Voi, Christina Moe Gjerde. Vi står overfor en revolusjon i måten vi transporter oss selv på i byene og vi får en innføring i den eventyrlige reisen Voi har hatt siden oppstart i 2019, til der Voi befinner seg nå. Gjerde forteller om opp- og nedturene de har møtt på veien og hvorfor hun bekymrer seg over at politikerne som nå skal legge til rette for mikromobilitet, ikke henger med i denne raske utviklingen.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Jeg er en
bergenser som har rundet 30, jeg er glad i livet og brenner for å skape løsninger for smartere transport i byene våre. Kort tid etter jeg var ferdig med studier i Bergen jobbet jeg i et nordisk konsulentselskap som hjelper klienter sine med å jobbe smartere gjennom bedre bruk av digitale teknologier. Dette vekket min interesse for mulighetene teknologien gir for et bedre samfunn. Denne jobben hadde jeg i Stockholm, der jeg ble introdusert til Voi gjennom startup miljøet der.

Etter å ha bodd i by hele livet har jeg også lenge tenkt at det er noe feil med måten vi transporterer
oss på rundt i byene våre. Vi har ikke løst de kortere turene og byene våre er bygget for blikkbokser med store utslipp. Byene våre bør være for mennesker og utslipp må ned. Her kommer Voi inn og løser et reelt transportproblem.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Vi sørger for at folk kommer seg enklere, rimeligere og mer miljøvennlig fra A til B i byene.

Det viktigste jeg gjør på jobben kan deles opp i to arbeidsstrømmer. Den ene handler om at alle de hundretusenvis av brukerne våre har tilgang på elsparkesyklene våre og at de fungerer. Den andre handler om å overbevise politikere, myndigheter og andre om hvorfor vi må satse på mikromobilitet. Dette gjør jeg i tillegg sammen med verdens beste team.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Voi tilbyr bedre transportløsninger, men er først og fremst et teknologiselskap. Vi utfordrer byenes transportsystem og røsker i vedtatte sannheter. Uten teknologien er vi ingenting, som jeg vil si gjennomsyrer selskapet vårt. Målet er at bedre utnyttelse av teknologi sørger for mer klimavennlige byer, der det er tryggere og enklere å bevege seg.
Elsparkesyklene er verdens første heldigitale transportmiddel, og dette er starten for teknologirevolusjonen når det kommer til trafikksikkerhet og data. Alt kommer til å bli geofencet i fremtiden, tror jeg.

Hvorfor er det spennende?
Nyetablerte virksomheter har en annen evne til å ta i bruk ny teknologi enn eldre virksomheter. Derfor er det så givende å jobbe i Voi, som har en visjonær holdning til hvordan vi skal forme byene. Kombinert med en hær av utviklere som hver dag jobber for hvordan vi kan innrette tilbudet av delte elsparkesykler på en enda smartere måte, så kan jeg ikke tenke meg noe mer spennende å holde på med.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det mest åpenbare temaet for meg å diskutere som er omstridt er selvsagt reguleringen av elsparkesykler og fremtidig mikromobilitet. Det aller mest interessante er hvordan Voi som en av de første utleieaktørene i Oslo spurte om regulering i 2019, men at det skulle ta over to år før det kom en regulering på plass. Dette er beskrivende, der det politikken og myndighetene ikke klarer å holde tritt med nettopp teknologiutviklingen. Det som skjer i vår bransje på noen måneder trenger systemet flere år på å håndtere. Det er en svakhet, og som utleieaktør har vi følt et ansvar for å bidra til regulering. Dessverre ser vi at for sent arbeid med reguleringer har en tendens til å resultere i overregulering.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap må baseres på fakta. I debatten om elsparkesyklene i Norge har det blitt mye følelser, primært drevet av parkeringsproblematikk og ulykker. Fakta er at etterspørselen etter elsparkesykler er enorm. Elsparkesykler er det eneste ikke-subsidierte kommersielle transporttilbudet som flytter folk på en miljøvennlig måte i hovedstaden. Skattebetalerne blir belastet med over en milliard kroner for at det skal være trikk, buss og bane i Oslo.

Det er
relevant kunnskap når vi diskuterer elsparkesykler. Det er helt klart utfordringer som må løses med hensyn til parkering og bedre sikkerhet, men det som da er mest relevant er å se hva som fungerer og ikke basert på reguleringer som lar oss som industri by på det beste vi har. Med fravær av regulering er det krevende, på samme måte som med en overregulering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Jeg opplever at politikerne er grundige og mer faktaorientert når det kommer til kjente transportmidler som ble introdusert etter krigen, som bil, tog og fly. Vi har nasjonal transportplan (NTP), der alt oppsummeres og det legges langsiktige planer basert på utredninger og behovsanalyser. Jeg skulle ønske at mikromobilitet også ble en del av NTP.

Dette LØRNER du:

Regulering
Software og hardware
Fra startup til scaleup
Risikovurdering
Mikromobilitet

Anbefalt litteratur:

Det er en endring i hvordan vi ønsker å transportere oss i byene og det må vi være bevisste på. Når færre og færre unge ser et behov for å ta billappen, så betyr også det at det er færre og færre unge som faktisk kan trafikkreglene

Christina Moe Gjerd og Øyvind Sævige

Dette er Voi Technology

Voi tar sikte på å lage et system med elektrisk drevne scootere rundt bysentre for å gi en rimelig, bærekraftig og spennende måte å pendle på, samtidig som de hjelper mennesker med å redusere karbonavtrykket og byene til å ha et mer bærekraftig transportnettverk