<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Veiskille eller mellomvei?

Gjest: Marius Holm og Bjørn Haugland

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Vy


Med Vert: Silvija Seres

I denne episode av #LØRN møter Silvija, med sin medvert, Bjørn Haugland, som driver klimanettverket Skift, Marius Holm som jobber i Vy med kommunikasjon og samfunnskontakt. Å bygge infrastruktur for god transport krever stor ressursbruk, som igjen legger store fotavtrykk på klima og klode. Hvordan skape en smart løsning for alle som ikke går på bekostning av alle? Den nye normalen sniker seg også mer innpå oss og dermed blir behovet for transport større igjen. Hvordan gjør vi det lett å gjøre rett?

Hvem er du og hvordan kan du interessere deg i transport og teknologien rundt?
Klima- og miljøpolitikk var min innfallsvinkel. Mobilitet er skikkelig digg, men utslipp, areal og ressursbruk krever helt andre løsninger.
Hva er det viktigste du/du gjør på jobben?
Transportere mennesker.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Elektrifisering, infrastruktur.

Hvorfor er det spennende?
Vekselvirkningen mellom politikk og merket som driver er krevende terreng!

Hva synes du er den mest interessante kontroversen?
Teknologivalgene er interessant - og det at konkurransekraften til 200 år gammel teknologi fortsatt er brukbar.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I all hovedsak den samme typen kunnskap som før: Grunnkunnskap om hvordan mennesker, samfunn, natur og merkede fungerer ligger i bunnen, også må man i tillegg følge godt med for å være oppdatert!

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Vi er nr. 1 på elektrifisering på vei og sjø!

Og favoritt sitat?
«Alt henger sammen med alt»

Dette LØRNER du:

Bærekraftig transport
Sikring av mobilitet
Endring i reisemønsteret
Autonome løsninger

Anbefalt litteratur:

Togeventyret av Bjørn Stærk

For oss som jobber med kollektiv transport er det faktisk en stor fordel om vi ikke går helt tilbake til normalen. Det er fint for oss og klima vårt om vi har litt mer varierende atferd

Marius Holm og Bjørn Haugland

Dette er Vy

Vygruppen er et av Nordens største transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.