<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Valgfrihet og personifiserte tjenester

Gjest: Margrete Hansen & Bernt Reitan Jenssen

Konserndirektør for Konsernutvikling

Sporveien


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter Silvija konserndirektør for konsernutvikling i Sporveien, Margrete Hansen, sammen med medvert Bernt Reitan Jenssen som er sjef i Ruter. Pandemien har satt fart på innovasjon innen transport, og selv om transport alltid har vært en avgjørende og samfunnskritisk faktor må vi nå oftere enn før stille oss selv spørsmål om hvilke muligheter vi skal gripe eller ikke.
Disrupsjonen står ikke lengre foran oss i tid, vi er midt i den. Hvordan skal man samarbeide internt i transport for å få til gode ressursutnyttelser, og relevante, reelle løsninger? Og hvordan kan vi vite om disse løsningene vil funke i fremtiden?

Hvem er du og hvordan kan du interessere deg i transport og teknologien rundt?

Jeg er en nysgjerrig, positiv og endringsglad økonomi, som trives godt med å skape resultater sammen med andre. Jeg har jobbet 15 år i mediebransjen og ble egentlig oppmerksom på transport, fordi en dyktig leder jeg hadde jobbet sammen med der, startet som konsernsjef i Sporveien. Etter 5 år i kollektivtransporten føler jeg meg fortsatt som nyansatt, men engasjementet og stoltheten for den viktige rollen vi har i samfunnet vokser for hver dag som går. Jeg er interessert i hva teknologien kan gjøre for oss, hvilken viktig faktor den er for å få til forbedringer, forbedret kvalitet, drive innovasjon, mer bærekraftige løsninger.

Hva er det viktigste du/du gjør på jobben?

Det aller viktigste vi gjør i Sporveien er å hver dag sørge for at kollektivtrafikken er i rute, for alle de menneskene som er avhengige av oss for å kunne leve livene sine. Men nest etter det så er noe av det viktigste for meg nå å implementere vår nye strategi Best 2025 og som skal sørge for at vi beveger oss videre mot vår nye visjon "Bærekraftig mobilitet for alle".

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Skape gode rammebetingelser for de store teknologiprosjektene våre og bygge opp og innovasjons og forbedringskultur i Sporveien, gjennom noen konkrete saker.

Hvorfor er det spennende?

De viktigste teknologiprosjektene går over mange år, det er viktig at vi legger til rette for å lykkes med dem, samtidig som vi evner å også skape resultater i det korte fotografiet.

Hva synes du er den mest interessante kontroversen?
For oss er det balansen mellom å ha fokus hver dag på forbedringer i daglig drift, lagre infrastrukturprosjekter med lang horisont og posisjonering for fremtiden.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Ny konsernstrategi og implementering av denne.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Jeg tror helt klart at kunnskapen om teknologi blir viktig, nesten uansett hva du jobber med, så tror jeg at endringskompetanse og villigheten til å tenke nytt og evnen til å samarbeide på tvers av fagområder og selskaper blir sentralt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?

Det er mye samarbeid og kunnskapsdeling innen transport i Norge, i tillegg har vi hatt politikere som har vært villige til å prioritere og finansiere kollektivtransporten for å skape og godt tilbud og få reisende over fra bil til andre transportmidler.

Og favoritt sitat?

Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi

Dette LØRNER du:

Fremtidens transport
Nye forventinger
Personlige løsninger
Data og kunstig intelligens

Vi må tro på, og tilpasse oss kundeatferdsendringen vi ser. Hvis vi ikke henger med I timen vil noen andre være bedre, billigere og mer bærekraftig enn oss

Margrete Hansen & Bernt Reitan Jenssen

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.