<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Digitale verktøy for kollektivtransport

Gjest: Terje Storhaug og Hanne Bertnes Norli

Head of Digital Services

Ruter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CIO av ruter, Terje Storhaug og Hanne Bertnes Norli, som er Direktør for marked og samfunn ved jernbanedirektoratet. Kollektivtransport er viktig for samfunnsutviklingen. Det gir frihet og muligheter, men transport på makronivå bringer også med seg en del utfordringer. Hvordan finner man balansen mellom et godt kollektivtilbud som tar mindre plass, gir mindre kø, er effektiv for alle og samtidig er miljøvennlig?

Hvem er du og hvordan kan du interessere deg i transport og teknologien rundt?

Jeg har bakgrunn fra Forsvaret og har i perioden 1978-1993 jobbet både nasjonalt og internasjonalt innen «elektrisk databehandling». Gikk over til Televerket i 1993 og ble en av «gründerne» i etableringen av Televerkets TV-satsning og var med som CTO å bygge opp det som etter hvert ble kjent som Canal Digital. At jeg så skiftet bransje - fra telekom/media til transport - var egentlig tilfeldig. Jeg så mange likhetstrekk med den transformasjonen som skjedde innen telekom/media og tenkte «dette kan jeg noe om» og sende søknad om adgangskort til Ruter i 2015.

Hva er det viktigste du/du gjør på jobben?

Det er naturligvis å være relevant for kundene. Er vi ikke det så er vi faktisk irrelevant som virkemiddelselskap for eierne - så enkelt er det. Det er derfor vi jobber hver dag med å forstå kundebehovene og utfordringene de møter på SIN reise og så bruke denne innsikten for å utvikle tilbud og løsninger.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Å huske på at teknologi hos oss ikke er et MÅL i seg selv, men et MIDDEL for å realisere målene. I dette ligger det å tenke på at teknologi - sammen med MENNESKER og PROSESSER står i hvert sitt hjørne i en trekant og at magien skjermer i denne trekanten. Jeg brenner for standardisering fordi jeg har erfart i forrige jobb at man gjennom standardisering oppnår resultater det er vanskelig å oppnå uten.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Må begynne i 2018 - hvor vi på mange måter egentlig redefinerte Ruter gjennom å starte transformasjonen fra å være prosessorientert og systemsentrisk til å virkelig bli kundesentrisk og datadrevet. For meg som teknolog innebærer det å etablere helt ny digital infrastruktur hvor DATA er sentralt. Vi etablerte tverrfaglige selvstyrte team med et «livssyklus» -ansvar for sitt produkt/tjeneste. I dag har vi mellom 20 og 30 team som har gjennomgående og daglig samhandling skaper helhetlige løsninger som videreutvikles kontinuerlig.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Et enormt spørsmål det er umulig å svare på. Men jeg skulle ikke ha noe om dette i og mellomlangt perspektiv - inne i rammen av mitt fagfelt - så tror jeg «digital kunnskap» blir mer og mer nødvendig for befolkningen generelt sett. I dette ligger og å utvikle de mentale filtrene som blir viktigere og viktigere i takt med «påvirkningstrykk». Mer profesjonelt tror jeg kan forstå hva som kan kalles kunstig intelligens - og hvordan den kan brukes, blir sentralt

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Mitt inntrykk er at aktørene innen persontransport definitivt er mer kundefokusert enn det som er vanlig. Mer generelt kommer vi ikke utenom overgangen til utslippsfrie løsninger. Vi er også gode på å tenke ut nye konsepter og løsninger for å forenkle folks liv, men om det er unikt for Norge vet jeg ikke.

Og favoritt sitat?

«Det kommer ingen store gjerninger av små tankskip»

Dette LØRNER du:

Data og digitale tjenester
Gevinstene av digitalisering
Bærekraftig bevegelsesfrihet
Datadreven kollektivtransport

Anbefalt litteratur:

Nettside: https://itxpt.org/
Bok: EKKO av Lena Lindgren

Kollektivtransport er spennende fordi du må finne balansen mellom å være kundeorientert, skape tilbud slik at folk kan reise fritt, samtidig som man bidrar til gode byer og regioner.

Terje Storhaug og Hanne Bertnes Norli

Dette er Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). De står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport og i 2019 ble det foretatt 398 millioner kollektivreiser.