<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ, Vitari

Hvordan møte kundens behov der de er

Gjest: Asle Sjørbotten

Daglig leder

Vitari


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter Silvija Seres, Asle Sjørbotten som er daglig leder i Vitari. Vitar er et ledende selskap innen IT-rådgivning, der målet er å bistå kunder med eksisterende teknologi på en gunstig måte for å frigjøre tid til kunden. I denne samtalen prater Silvija og Asle om samarbeidet Vitari hadde med Lørn.tech i 2020. Sammen skapte vi en serie på 9 episoder med oppfølgende kurs. Hør hva Asle fra Vitari lærte om blant annet tverrfaglig samarbeid innad i bedriften, og hvilken nytte bedriften hadde av å samarbeide med Lørn. Hva funket, og hva kunne vært gjort annerledes?

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg har vært leder i databransjen siden 1989. Jeg er Utdannet på Sjøkrigsskolens Intendanturlinje. Jeg har jobbet som Gründer og leder av Vitari AS siden 2002. Jeg bor i Lier og på fritiden liker jeg å Spille piano. Også er jeg en aktiv mosjonist.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?

Vi selger TID. Vi er en strategisk partner for bedrifter som ønsker å ta i bruk moderne teknologi for å øke effektivitet og lønnsomhet og oppnå bærekraftig vekst. Vi er ærlige, uredde og folkelige – det setter kundene pris på. Folka er strategien; alt begynner med folka og kulturen.

Hva betyr digital transformasjon for deg?
At mange ting i hverdagen til folk har blitt endret gjennom bruk av ny teknologi. Det har kommet nye forretningsmodeller – nye måter å gjøre ting på. I jobben betyr det «mye å gjøre» og «mye å lære». Mulighetene for å være innovativ har kanskje aldri vært større – og nødvendigheten av innovasjon har aldri vært større heller.

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?
Det er det vi gjør for kundene våre. Og vi er selv en bedrift som må endre oss – ofte. Alle har vært på LØRN-kurs i år.

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
Frigjør tid til verdifulle vekstaktiviteter. La teknologien ta seg av aktiviteter som ikke er verdiskapende. Bruk mulighetene i teknologien til nye, effektive forretningsmodeller.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?
I år er de interne: Løfte vår felles kompetanse i endringsledelse og digitalisering og få maksimal effekt ut av integrasjonen med våre nye eiere.

Hvem inspirerer deg?
De jeg jobber sammen med (hos oss selv og hos kundene). Det bor så mye i folk – fra unge nyutdannede til voksne erfarne.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Innovasjon, Teknologisk forståelse og Organisasjonsforståelse (folk).

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Som et høykostland med godt utdannede folk er vi flinke til å ta i bruk ny teknologi. Vi er gode på å nå mål sammen og vi har god arbeidskultur.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Fleksibiliteten, Mulighetene i teknologi, Samarbeid og globale løsninger, Sårbarheten til hver og en – og samfunnet / verden.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Se folk, vær interessert, og lytt til folk – det er alltid noe å lære. Deleger – viktig at folk prøver seg og eksperimenterer også er det viktig med kulturbygging!

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?

Viktig å sette inn kraften der du faktisk kan bidra. Vi i Vitari har valgt økonomisk vekst for anstendig arbeid, innovasjon og infrastruktur og miljøt med fokus på samarbeid for å nå målene.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Alt vi gjør i dag kan vi gjøre bedre i morgen».

Hva motiveres arbeidet ditt av?
Fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere.

Dette LØRNER du:

Samarbeid med kunden 
Digitalisering med kundens behov i sentrum  
Tverrfaglighet i bedriften 
På «jorden» vs i skyen 

Anbefalt litteratur:

Krimbøker av forfatter Jørgen Jæger

Historiske romaner av forfatter Jan Guillou

Vi må opp av produktsiloene, møtes på et høyere nivå og snakke om kundenes behov framfor produktenes beskaffenhet

Asle Sjørbotten

Dette er Vitari

Vitari er i underkant av 100 engasjerte, kunnskapsrike og erfarne rådgivere som jobber for å virkeliggjøre visjonen: Systemene skal ikke ta tid – de skal GI tid. Vitari er det største og mest erfarne miljøet i Norge på forretningssystemer fra Visma Software AS. Vitari er en sertifisert Visma partner, og de har også et nært samarbeid med andre ledende aktører innen programvare for økonomi-, logistikk og ressursstyring.