<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Med kunde-i-fokus som strategi

Gjest: Bernt Reitan Jenssen og Olov Grøtting

Administrerende direktør, daglig leder

Ruter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og med-vert Olov Grøtting fra kollektivtrafikkforeningen, sammen med daglig leder i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. Reisen til en bærekraftig transport har bare begynt og Ruter jobber stadig mot en sunnere og mer effektiv transportløsning for innbyggerne. Dette betyr at mye jobb enda gjenstår, men det åpner også for påvirkningskraft i prosessen mot en ny normal. Denne samtalen tar for seg hvordan det unike samarbeidet, tilliten og strukturen innen transport i Norge gjør at vi kan glede oss til turen videre inn i fremtiden med mer teknologi, bærekraft og delingskultur.

Hva er essensen av det du gjør  jobben? 
Jeg er leder i Ruter og jobber mye med strategiutvikling. 


Hvorfor er oppdraget ditt spennende? 
Fordi det betyr noe for folk og utgjør en forskjell.

  

Hvilke muligheter ser du 
Jeg ser muligheter for digitalt generasjonsskifte på 2 dager, vi ser at nye vaner er etablert og at folk måtte forsøke på ting de kanskje ellers ikke ville ha gjort.  

  

Hvilke utfordringer ser du? 
Vi går glipp av endringsmulighetene fordi vi/ledere går på autopilot  

  

Norges unike posisjon og muligheterfelleskap (åpenhet og tilliteller fokus ( hva)?  

Flate strukturer og omstillingsevneKompetente kunder og sterk infrastruktur. EU sliter med vekst og posisjon i det globale spillet og tar strategiske grep. Vi henger sånn passe med, syns jeg ...  

  

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?  
Minne dem på at de ikke til høsten sier: Det skulle jeg ha turt å prøve ut når jeg hadde sjansen..  

  

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?  
Hvordan skaffe seg inntekter når det ikke er smart at alle som reiste med oss kommer tilbake. Jeg tror det ligger en Vinn vinn vinn vinn i et nytt og høyere nivå på hjemmekontorbruk i neste fase av pandemien. Bra for arbeidstakerne, arbeidsgiverne, felleskapet og miljøet.  

  

Dine viktigste prosjekter siste året
Det har vært å tilby trygge reiser til de som må reise, slik at samfunnet fungerer.

  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

høyeste grad, jeg sitter i styret med Skift- og næringslivets klimaledere 

Ditt livsmotto?  

Akkurat  er det: Prøve og lære    

 

 

 

Dette LØRNER du:

Delingskultur
Post-korona omstilling
Fremtidens reisebehov
Nye tjenester i transport

Anbefalt litteratur:

Ruters Målbildedokument

Vi som nasjon må ikke tape den arbeidskraften som ligger i dårlige omstillingsprosesser

Bernt Reitan Jenssen og Olov Grøtting

Dette er Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). De står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport og i 2019 ble det foretatt 398 millioner kollektivreiser.