<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ, WLT21

Digitalt samfunn med mennesker i sentrum

Gjest: Marte Pedersen-Hemma

Daglig leder

Rjukan Digital Arena


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN blir vi bedre kjent med daglig leder i Rjukan Digital Arena, Marte Pedersen-Hemma. Vi engasjerer oss i omsorg mot teknologi og lærer mer om å bruke de varme hendene på de rette tingene. Hovedtema for samtalen er mennesket i sentrum for digitalisering og forbedring.

Hvem er du, personlig og faglig?

Arbeidet fra barnsben av på familiens gård på Hedmarken til jeg immatrikulerte på NMBU (Tidl. Landbrukshøyskolen) for å bli sivilingeniør. Jeg har tidligere erfaring fra bygg- og anleggsbransjen hvor jeg blant annet har jobbet som forretningsutvikler i et av Skandinavias største entreprenørfirmaer. Her har jeg opparbeidet bred erfaring og evner å hjelpe selv de største skeptikere gjennom store og små endringsprosesser.

I dag bor jeg på Miland ti minutter fra Rjukan med panoramautsikt mot Gaustatoppen og stupbratte stier i bakgården.

Faglig har jeg en grunnleggende tro på at det meste kan gjøres på en bedre måte, men har lært med tiden at det ikke alltid betyr at man bør endre noe. Jeg brenner for forbedring og hvordan teknologi kan støtte utviklingen og løse fremtidens store utfordringer.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Rjukan Digital Arena leverer prosjekter, konsepter og tjenester for å løse fremtidens utfordringer, ved hjelp av vårt økosystem av globalt ledende teknologileverandører:

  • Kunde: i hovedsak offentlig sektor
  • Vi er eksperter på prosjektgjennomføring med fokus på samskaping med kunde og leverandører
  • Nettopp lansert datterselskapet «Nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi», hvor kunde, bruker og leverandører i samspill skal finne beste praksis for å løse fremtidens helseteknologiske utfordringer.

Hva er du best på?

Optimisme. Klarer å se utfordringer som fremtidig mulighetsrom og potensiale istedenfor problemer.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

  • Mestre omstilling og forstå hvilke endringer som gir ønsket nytte
  • Omdanne data til kunnskap og innsikt – helst for å se en større del av bildet
  • Å være kritisk i en verden full av informasjon og impulser fra ukritiske kilder

Hvem inspirerer deg?

Mennesker. Jeg lar meg inspirere av forskjellige egenskaper hos forskjellige mennesker. Jeg blir veldig lett inspirert.
Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi

Har Norge noen unike muligheter?

Offentlig helsetjeneste, tillitsbasert velferdssamfunn og modenhet for teknologi gir unike muligheter for utvikling av gode helse- og velferdsteknologiske tjenester som kan løse noen av fremtidens store utfordringer og eksporteres. I Norge setter vi brukeren i fokus, dette er en av grunnene til at vi vil lykkes.

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Sjumilssteg for digital modenhet – og tillit til arbeidstakeren på hjemmekontor.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

Enten så går det bra, eller så går det over/ Hadde det vært enkelt, kunne hvem som helst gjort det.

 

Dette LØRNER du:

Nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi
Omsorg mot teknologi
Digitalisering med mennesket i sentrum
Lokal business
Velferdsteknologi

Anbefalt litteratur:

The IT Crowd – Netflix
Hjernesterk – Anders Hansen

Vi må løfte gulvet før vi kan løfte take

Marte Pedersen-Hemma

Dette er Rjukan Digital Arena

Kompetansesenteret Rjukan Digital Arena er sted for å teste ut og presentere løsninger. Et sted for forskning, kompetanseheving, nysgjerrighet og innovasjon.