<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: SOME

Sosiale medier-vaner

Gjest: Nathalie E. Warembourg

Country Manager

Ipsos


Med Vert: Jimmy Westerheim

I denne episoden av #LØRN snakker Jimmy med Manager i Ipsos, Nathalie Eyde Warembourg. Ipsos er det tredje største markedsanalyse-selskapet i verden. I episoden snakker Jimmy og Nathalie om Influencer marketing og hvilke sosiale medier som er økende og hvilke som er synkende.

Utdanning, hobby?

Utdannet i Montpellier, Frankrike og i CBS, Handelshøyskolen i København, og har tilsvarende sivil økonom. Matlaging, reise, oppussing, ting som må finnes ut ifm jobb. Glad i å lære, lese og gjøre research.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i sometech?

Jeg flyttet til Norge fra Sør-Frankrike på grunn av kjærligheten og anser meg selv som en nysgjerrig person. Jeg liker å prøve ut nye ting, inkludert ny teknologi. Jeg er også opptatt av medier og kommunikasjon, reklame og å forstå helheten i ting. For meg er teknologi noe som skaper muligheter, tilgjengeliggjør, forenkler og forsterker. Jeg er interessert i hva jeg kan bruke teknologi til, og hvordan det påvirker oss – i alt hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste vi gjør, er å hjelpe kundene våre med å forstå bedre samfunnet vi lever i, hvordan mennesker oppfører seg – enten det er deres kunder eller ansatte – og ikke minst markedet de opererer i. Jobben vår er å sette alt dette i et perspektiv, slik at de enklere kan ta bedre avgjørelser.

Hva er du mest opptatt av innen tech?

Som i alle andre bransjer har markedsanalysene endret seg i takt med teknologien. Ny teknologi gir oss muligheten til å hente informasjon enklere, raskere og mer direkte for eksempel ved bruk av kunstig virkelighet. Teknologien har også endret menneskers vaner, for eksempel med sosiale medier. Plutselig er disse kanalene noe vi bruker mye tid og energi på. I Ipsos valgte vi å starte å følge opp disse vaneendringene i 2013. Og siden har vi fulgt opp utviklingen av forbrukere i digitale og sosiale medier. Dette er også noe vi er opptatt av, nemlig å finne ut hva teknologien gjør med oss.

Hvorfor er det spennende?

Det er spennende for det skjer ting hele tiden, og vi må utfordre tankemåten vår, både med hensyn til hvordan vi løser oppdragene våre, og hvordan de vi observerer og analyserer, endrer seg.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

Jeg synes det er interessant å se hvordan medievanene våre endrer seg så fort, i alle aldersgrupper. At Facebook er det viktigste sosiale mediet i dag, er langt fra en selvfølge for de yngre generasjonene i morgen. Det er fascinerende å se hvor sakte og hvor fort enkelte ting endrer seg, og hvordan markedsføringen tilpasser seg.

Dine egne prosjekter siste året?

På jobb prøver jeg stadig å introdusere nye måter å tenke og jobbe på, og å utfordre kollegaene mine og bransjen for øvrig. Mitt personlige prosjekt er å dele kunnskapen vår med aktører i både Norge og i utlandet.

Dine andre favoritteksempler på tech internasjonalt og nasjonalt?

Jeg er fascinert av hvor fort nordmenn tar i bruk teknologi. Det er så stor forskjell fra når jeg er «hjemme» i Frankrike. Jeg er veldig interessert i taleassistenter som Alexa og Google Home, som jeg bare tror vil bli bedre og bedre i fremtiden.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Jeg opplever all kunnskap som relevant. At alt er tilgjengelig for alle, gjør at det er rom for all type kunnskap og viten – det viktigste er at den blir gjort tilgjengelig for alle. Å ha en nysgjerrighet, et ønske om å prøve ut nye ting og en evne til å tilpasse seg tror jeg er viktige egenskaper for fremtiden.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

I Norge har vi på kort tid skapt et stort startup- og inkubatormiljø som jeg håper vil fremme nye muligheter. Det finnes knapt et bedre land å prøve nye ting i, siden vi har et så stort sikkerhetsnett om vi feiler.

Kan du anbefale noe stoff om tech?

Jeg er en ivrig podcast-lytter og utforsker hele tiden nye temaer både i Norge og i utlandet. Ønsker jeg å utvide horisonten min litt, ser jeg ofte på ulike TED-talks.

Har du et favoritt-fremtidssitat?

«Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjerm, mens andre bygger vindmøller» – Berit Svendsen

Viktigste poeng fra samtalen vår?

Det viktigste er å være nysgjerrig og ikke bestemme på forhånd for hva som fungerer eller ikke, men tørre å prøve, høre, utforske og feile – og kanskje prøve igjen litt senere. Teknologi er bare hjelpemidler til å få oss videre.

Dette LØRNER du:

Sosiale medier-vaner Influencer Marketing Innsikt i mengdedata Målgrupper
Det som er interessant er hvordan medievaner endrer seg så fort og i alle aldersgrupper.  Et annet aspekt er hvordan markedsfører tilpasser seg når det gjelder Influencer Marketing og hvordan det er både ukjent, skummelt og samtidig ikke så annerledes enn det vi har sett med sponsorobjekter tidligere. Den største forskjellen er omfang, bredde og at så mange i dag kan påvirke så mye og hvordan sosiale medier forsterke det.

Nathalie E. Warembourg

Dette er Ipsos

Ipsos ble stiftet i 1975 og har hovedkontor i Paris. Ipsos er et markedsanalyseselskap med mål om at deres kunder skal kunne jobbe raskere, smartere og modigere. Selskapet gir presise målinger og innsikt for å skape den beste forståelsen av samfunn, markeder og substans. I dag har Ipsos virksomhet i 87 land.