<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI, Halden kommune, Kompetanseforum Østfold

IFE og Applied AI

Gjest: Tomas Nordlander

Research Director

IFE


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Research Director i IFE, Tomas Eric Nordlander. Tomas fikk øynene opp for AI på begynnelsen av 90-tallet og bestemte seg for å dra til Norge for å forske på AI og energiteknologi. IFE, som er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø på energi, har arbeidet med AI helt siden 80-tallet og regnes som en pionér når det gjelder anvendt AI. De var også blant de første som bygde og installerte Neural Networks for kjernekraftverk rundt om i verden. I dag hjelper IFE norske og internasjonale industribedrifter med å utvikle og anvende digitale systemer som revolusjonerer hvordan de jobber. I episoden forteller Tomas mer om AIs potensiale for energiteknologi, samt om et av verdens lengste og største internasjonale forskingsprosjekt – HRP Halden Reactor Project.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?

Jag är en tvåbarns pappa som brinner för använd forskning. Jag fick upp ögona för AI på början av 1990 talet och efter några år i England, Scottland, och Ireland så komm jag till Norge där jag stormtrivs.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Hjälper norge och internationella bedrifter med att utveckla och använda nya digitala system för att de skall kunna “do more with less effort and get it done quicker, safer, and cheaper”

Hva fokuserer du på innen AI?

Vi har avdelningar som arbetar och arbetat med AI sedan 1980 talen. Mycket av det vi forskat på är låst (enbart de 100 organisationer från 20 länder som betalat off för forskningen får tillgång till forsknings resultanterna och våra artiklar). Nu arbetar vi för att all den kunskap som byggs upp av detta stora projekt kommer Norsk industri till nytta.

Hvorfor er det spennende?

AI är spännande generellt men AI är så mycket större än det som diskuteras i dag. Den delen av AI där man gjort stora framsteg och är het idag det tillhör en gren av AI men AI har många intressanta grenar.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Alla nypopade experter som dyker upp när det är en AI vår och försvinner snabbt när det blir kallare. Hur AI lyfts fram eller göms undan beroende på AI vinter eller vår.

Dine egne prosjekter siste året?

Jag arbetar inte på några projekt längre, det är det våra brillianta forskare på IFE som gör. Nja, kanske ett litet udda internt projekt jag har initierat är espresso maskin på jobbet som vi byggt om och fyllt med sensorer du normalt finner i kärnkraftverk, där vi bla använder AI.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Programmering, varför är det inte obligatoriskt i skolan.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har många tekniska institute som driver med använd forskning, vi har forskningrådet som har innovationprojekter som kopplar instituten ihop med norska bedrifter för att det skall bli mer innovativa genom använd forskning från instituten.

Et favoritt fremtidssitat?

”Many learned persons have read themselsves stupid” - Arthur Schopenhauer.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Det har hänt mycket positiva framgång inom en del av AI men jag ser många löften som ges för att få finnansering men som är väldigt osannoligt att det kommer att infrias.  At IFE börja implementera neural network i kärnkraftindustrien redan på 1980 talet—en världs pionär inom applied AI.

Dette LØRNER du:

Kunstig Intelligens (AI) Algoritmer Anvendt AI Kjernekraft

Anbefalt litteratur:

Rise of the robots av Martin Ford  
AI er så mye større enn det som diskuteres i dag. Den delen av AI hvor det har blitt gjort store fremskritt og det som er trendy i dag, tilhører bare en gren av AI, og AI har mange fler spennende grener.

Tomas Nordlander

Dette er IFE

IFE er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø på energi, lokalisert i Halden og på Kjeller. IFE driver forskning på følgende områder: energi-, miljøteknologi og fysikk (Kjeller), nukleærteknologi (Kjeller), petroleumsteknologi (Kjeller), nukleær sikkerhet og pålitelighet (Halden), og tematikken «sikkerhet-menneske-teknologi-organisasjon». IFE har 600 ansatte fra 38 land, 24 avanserte laboratorier, 140 vitenskapelige publikasjoner, samt over 200 internasjonale prosjekter.