<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TECH4GOOD

Digital identitet

Gjest: Kjetil Hustveit

Gründer

Stiftelsen Digipomps


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kjetil Hustveit fra Stiftelsen Digipomps, om hvordan de arbeider for å beskytte vår digitale fremtid. Stiftelsens formål er å arbeide for å beskytte brukere av globalt tilkoblede digitale tjenester gjennom å utvikle, drifte og vedlikeholde en plattform som tilbyr funksjonalitet for sikker autentisering, anonymisering av identitet, lagring av personlig data og kontroll av autorisering mot egne data. Hvordan tar vi vare på vår digitale identitet? Og hvordan forvalter vi vår data på best mulig måte?

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å overbevise flest mulig om at det er en måte å lage en digital fremtid på som er til det beste for alle mennesker, og at vi vet hvordan det kan løses. Slik at vi kan få finansiert opp en løsning for at kommersielle brukere kan få fri og gratis tilgang til funksjonalitet, for å ivareta sin egen digitale identitet og tilhørende data.

Hva fokuserer du på innen personvern?
Nå er fokuset på å få aktører fra myndigheter og næringsliv til å se verdien i å bruke en slik personvernsplattform til å dele data via å gå igjennom brukerne.

Hvorfor er det spennende?
Dette er spennende fordi det kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted for alle. Det man kan kalle innføringen av planetens digisfære er helt i starten og vi har muligheten til å gjøre dette på god måte, som vil bety mye for menneskeheten i fremtiden. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det å ha en god løsning for håndtering av persondata kan gi myndigheter og næringsliv, som spør på riktig måte, tilgang til mer data enn det som er mulig. Bare de samler det de får tak i innenfor rammene av sin egen silo. 

Dine andre favoritteksempler på personvern internasjonalt og nasjonalt?
DigiD, som er et prosjektsamarbeidet mellom Røde Kors, Redd Barna, Flykningshjelpen og Kirkens Nødhjelp med støtte fra Innovasjon Norge. Dette skal hjelpe 1,5 milliarder mennesker i verden uten noen anerkjent ID. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I et litt langt perspektiv tror jeg det å bry seg om andre mennesker kommer til å bli viktigere enn noe annet. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har et samfunn som har en høy grad av tillit. 

Et favoritt fremtidssitat?
Start small, think big. Don’t worry about too many things at once. Take a handful of simple things to begin with, and then progress to more complex ones. Think about not just tomorrow, but the future. Put a ding in the universe. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi går ikke nødvendigvis mot en fremtidig digital dystopi, men er vi ikke bevisst på hva vi gjør er utfallet litt tilfeldig. 

Dette LØRNER du:

GDPR Digital ID Data

Anbefalt litteratur:

Se dokumentarer eller les om hvordan din persondata blir brukt i dag
Vi går ikke nødvendigvis mot en fremtidig digital dystopi, men er vi ikke bevisst på hvordan vi håndterer våre personopplysninger og hvilke løsninger vi går for er utfallet tilfeldig.

Kjetil Hustveit

Dette er Stiftelsen Digipomps

Stiftelsen Digipomps er en ideell organisasjon som vil hjelpe med å ta vare på folks digitale identitet og personlige data for å gi dem muligheten til å forvalte disse på best mulig måte. Ideen bak konseptet er at både brukere og næringsliv får et bedre økosystem hvis man bygger på et fundament som setter brukernes rettigheter og behov først. Stiftelsen jobber for at folk skal få funksjonalitet som sikker autentisering, autorisering, anonymisering og personlig datalager som et gratis og fritt tilgjengelig gode. For stat og næringsliv betyr det at man ved å spørre brukeren kan få tilgang til brukerens lagrede data fra alle tjenester brukeren har samlet data fra.