<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: CLEANTECH

Bærekraftig verdikjede

Gjest: Charlotte Aschim

Founder & CEO

TotalCtrl


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder & CEO av TotalCtrl, Charlotte Aschim. Charlotte ble vitne til matsvinnproblematikken etter å ha jobbet i en dagligvarebutikk under studiene, og bestemte seg etterpå for å lære seg koding gjennom YouTube for å skape en «digital datobok» som inneholdt en liste over varer og deres holdbarhetsdato. Dette skapte starten på hennes reise som matsvinnteknolog, og hun jobber nå i TotalCtrl med å eliminere matsvinn i hele verdikjeden – fra bonde til forbruker. I dag er TotalCtrl betraktet som en av verdens beste innen matsvinnsteknologi, og har havnet på globale rangeringer på linje med store aktører som Amazon og Walmart. I episoden forteller Charlotte mer om denne eventyrlige reisen, hvordan digital datostempling er med på å redusere matsvinn, samt om hva autogenererte oppskrifter handler om.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i cleantech?

Mitt navn er Charlotte Aschim, 30 år fra Trondheim (bor i Oslo). Utdannet jordskiftekandidat. Jeg solgte inn en «digital datobok» til nettvarehandleriet Handleriet.no. Det var starten på min reise som matsvinnteknolog.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Alt vi gjør er viktig, men det viktigste vi gjør er nok å ha tett dialog med eksisterende og potensielle kunder, slik at vi lager noe de virkelig har behov for og vil betale for.

Hva fokuserer du på innen  cleantech?

TotalCtrl  sin visjon er å eliminere matsvinn i hele verdikjeden, fra bonde til forbruker. Så vårt fokus er optimalisering og effektivisering. Det å digitalisere manuelle rutiner, forhindre sløsing av ressurser og å sikre mer tid til de oppgavene som virkelig bidrar til en mer bærekraftig verdikjede.

Hvorfor er det så spennende?

Fordi det er nødvendig, og fordi potensialet for tekniske løsninger er så stort. Du kan lage noe lite og enkelt, men det vil ha en stor effekt på flere nivåer i verdikjeden.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

I forbindelse med matsvinn er nok det mest interessante at det ofte er forbrukeren som får skylden. Realiteten er at i en rekke land er det dagligvarekjedene som påvirker de fleste beslutninger opp og ned i verdikjeden, og dersom vi tar grep tidligere i verdikjeden, vil det automatisk redusere svinnet til forbruker.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

I løpet av ett år har TotalCtrl gått fra to ansatte til 15, og vi har kommet på globale rangeringer sammen med Amazon og  Walmart.

Har du andre gode eksempler på cleantech internasjonalt og nasjonalt?

Jeg liker sensor- og kamerateknologi, og jeg tror at  IoT, RFID, QR og kamerateknologi vil effektivisere verdikjeden enormt i fremtiden.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Jeg tror nok at å vite mer om teknologi generelt er god kunnskap, men jeg oppfordrer alle til å lære seg grunnleggende koding. Denne kunnskapen vil hjelpe deg mye i fremtiden.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Den siste tiden har det blitt lagt større vekt på å lære barn å programmere, og det synes jeg er ekstremt viktig. Det bør absolutt bli en del av tidlig skolegang.

Et  favorittsitat om fremtiden?

«Open your arms to change, but don't let go of your values».

Viktigste poeng fra vår samtale?

Matsvinn er et enormt problem som ved hjelp av teknologi kan reduseres og forhindres raskt. Det er behov for flere både enkle og komplekse teknologiske løsninger i verdikjeden for mat.

Dette LØRNER du:

Matsvinn Bærekraft Teknologi

Anbefalt litteratur:

Climate Change - Science Documentary
Matsvinn er et enormt problem som ved hjelp av teknologi, kan reduseres og forhindres raskt. Det er behov for flere, både enkle og komplekse teknologiske løsninger i verdikjeden for mat. Jeg håper dette inspirere andre til å utvikle løsninger som vil bidra til en mer bærekraftig verdikjede.

Charlotte Aschim

Dette er TotalCtrl

TotalCtrl er en verdensledende innovasjonsselskap innen digital detaljhandel som hjelper selskaper i å forhindre matsvinn, øke fortjenesten, og forbedre effektiviteten i hele selskapet. Det er det eneste selskapet som gir butikker automatiserte data på utløpsdato som gjør at de får full kontroll over lagerbeholdningen i et og samme sted. Selskapet ble stiftet i 2017.