<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: SOME

Medieøkonomi og teknologiske utfordringer

Gjest: Tellef Solbakk Raabe

Doktorgradsstipendiat

Universitetet i Cambridge


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Cambridge, Tellef Solbakk Raabe. Tellef har en stor interesse for teknologiens påvirkning på samfunnet og er nå med å lede "Cambridge Technology and New media Research Cluster". Tellef og Silvija snakker i episoden om hvordan avisene kan fortsette å være økonomisk lønnsomt, samtidig som de lever opp til sin demokratiske funksjon.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Tellef Raabe (28) fra Ålesund. Jeg har alltid dyrket en interesse for nyvinning og har i de fleste tilfeller vært en "early adopter". Interessen for teknologiens påvirkning på samfunnet, altså mediesosiologi, ble virkelig vekket under arbeidet med mastergraden min i 2017. Jeg er nå med på å lede "Cambridge Technology and New Media Research Cluster".

Hva er det viktigste du gjør på jobben din?
Som forsker forsøker jeg å finne ut av hvordan mediebransjen skal være økonomisk lønnsom, samtidig som avisene skal leve opp til sin demokratiske funksjon (samfunnsansvaret).

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Alt som kan knyttes til journalistikk, som eksempelvis automatisering, personalisering og distribusjon.

Hvorfor er det spennende?
Fordi nyheter er noe de aller fleste i Norge forholder seg til, og det skjer enorme endringer i feltet akkurat nå.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Sosiale mediers rolle for distribusjon av nyheter, og ikke minst desinformasjonskampanjer/valgpåvirkning. Fragmentering gjennom digitale betalingsløsninger, og personalisering gjennom algoritmestyrte forsider, er også interessant.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg skrev en masteroppgave om kommentarjournalistikk som viser hvordan flere aviser har fått færre lesere på sitt meningsstoff. Den viser også at graden av lesing er relativt beskjeden. Ellers har jeg engasjert meg i norsk mediepolitikk.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
Det skjer mye spennende internasjonalt, men likevel er Norge verdensledende på en del parameter som teknologisk infrastruktur (mobilbruk og netthastighet) og betalingsvilje for nyheter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Evnen til å lære nye ting raskt. Teknologi blir gradvis mer brukervennlig, og dermed er praktisk anvendelse av ulike verktøy kanskje viktigere enn å kunne dykke "under panseret". I alle fall for de fleste av oss.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Utnytte at vi er et lite land med høy tillit. Men dette er noe som må forvaltes godt.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
For statistikk om medietrender er Reuters Insitute Digital News Report gullstandarden. Ellers vil jeg anbefale en sosiologisk ny-klassiker, Michael Schudson sin "Why Journalism Still Matters".

Et favoritt fremtidssitat?
«World War III is a guerilla information war with no division between military and civilian participation» (Marshall McLuhan, 1970).

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hvordan teknologiske nyvinninger gir både muligheter og utfordringer for journalistikk.

Dette LØRNER du:

Økonomi i media Papiravis vs. digitale medier Journalistikk Relevans vs sannhet Populisme

Anbefalt litteratur:

Reuters Insitute Digital News Report for statistikk om medietrender "Why Journalism Still Matters" av Michael Schudson Social accelerator theory av Hartmunt Rose
Evnen til å lære nye ting raskt. Teknologi blir gradvis mer brukervennlig, og dermed er praktisk anvendelse av ulike verktøy kanskje viktigere enn å kunne dykke "under panseret".

Tellef Solbakk Raabe

Dette er Universitetet i Cambridge

University of Cambridge er et universitet i Cambridge, England. Universitetet ble grunnlagt i år 1209 og regnes som det nest eldste universitet i den engelskspråklige verden. Universitetet har noen av de strengeste adgangskriteriene i Storbritannia, og er ved siden av University of Oxford et av landets fremste og mest prestisjefylte universiteter.