<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BIGDATA

Digitale tvillinger

Gjest: Michael Link

Forsker

Kongsberg Digital


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med VP Applications, Analytics and Visualization i Kongsberg Digital, Michael Link, om hvilke aktuelle problemer man løser med Big Data. Kongsberg Digital leverer tjenester innenfor energi og maritim industri, med Kognifai som plattform for å samle inn og behandle data. Michael forteller om Kongsberg sitt arbeid med digitale tvillinger. I denne sammenhengen er begrepet "digitale tvillinger" ensbetydende med syntetiske modeller av produksjonsplattformer for olje og gass. Videre i podcasten diskuterer Michael og Silvija potensialet til "digitale tvillinger", og hvordan de kan brukes sammen med Big Data, til å lage realistiske simulasjoner som kan gi informasjon på områder man ønsker få innsikt om.

Hva gjør dere på jobben?
Kongsberg Digital leverer digitale tjenester innenfor energi og maritim industri. Kognifai er vår plattform for å samle inn og behandle data fra tusenvis av skip, oljerigger og vindturbiner som har utstyr fra Kongsberg om bord.

Hva er greia med big data?
Det hele startet med internett og brukerdata. Men ettersom andre industrier satser på digitalisering, blir det generert enorme mengder data fra brukere og sensorer hver dag. Big data dekker mye - både teknologier for å transportere, behandle og lagre dataene, samt verktøy for å forstå og ta i bruk all informasjon som finnes i disse dataene.

Hvorfor er det spennende?
Det som er mest spennende er alle mulighetene som ligger i dataene. Vi kan kombinere data fra vindturbiner, avansert analyse, ekspertise fra industrien og programvare. Resultater blir nye tjenester som resulterer i mer effektiv drift av systemer som produserer ren, fornybar energi.

Hvorfor er det skummelt?
Når vi snakker om personlig data, så kan dette gi organisasjoner og stater stor makt. Da håper jeg at dataene brukes til gode formål som bedre helsetjenester og ikke misbrukes til å påvirke eller diskriminere.

Ditt beste eksempel på big data?
Jeg var initiativtaker til et prosjekt hos Opera for noen år tilbake. Våre brukere leste cirka 10 milliarder nettsider hver dag, som serverparken komprimerte. Ved å analysere disse dataene kunne vi forstå nyhetsbildet globalt og i forskjellige land, og benytte dette til å anbefale innhold og alternative kilder.

Dine andre favoritteksempler på big data, internasjonalt og nasjonalt?
Hos Kongsberg jobber vi nå med digitale tvillinger. Dette er syntetiske modeller av produksjonsplattformer for olje og gass. Det er mye data tilgjengelig fra slike plattformer som sier noe om driftstilstanden.

Hvordan funker det egentlig?
Våre produkter innenfor fornybar energi, som heter EmPower, samler sanntidsdata fra vindturbiner. Disse dataene prosesseres for å forutse feil i produksjonen og for å optimalisere driften.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Teknologien har vært tilgjengelig i noen år, så det gjelder å ta det i bruk. Mitt inntrykk er at Norge er fremoverlent når det gjelder digitalisering av tjenester. La oss bruke disse dataene til å skape nye produkter og løsninger som bidrar til eget samfunn og som kanskje kan eksporteres.

Et kort big data-sitat?
Big data – much more than just technology.

Dette LØRNER du:

Big data Digitale tvillinger Eksempler på anvendelse av big data

Anbefalt litteratur:

Nvidia sin siste GTC-konferanse
Det som skaper mest verdi er når vi klarer å analysere dataene og lage gode verktøy for brukerne. Her kombinerer vi mange analytiske metoder hentet fra statistikk, kyberteknikk, machine learning og deep learning.

Michael Link

Dette er Kongsberg Digital

Kongsberg Digital AS er et selskap i Kongsberg Gruppen, som leverer programvare og teknologiske løsninger til kunder innen handelsflåten, olje og gass, fornybar energi og kraftforsyning. Selskapet spesialiserer seg på tingenes internett, smarte data, kunstig intelligens, maritim simulering, automatisering og autonome operasjoner. Kongsberg Digital ble etablert for å hjelpe de industriene Kongsberg Gruppen jobber mot, med digital omstilling og samtidig fungere som et samlingspunkt for all digital kompetanse i Kongsberg Gruppen. En av selskapets mest kjente løsninger er den digitale plattformen Kognifai.