#0856: Fallgruver innen implementering med Ruth Sørlie fra Åmot kommune - Lørn LMS

#0856: Fallgruver innen implementering med Ruth Sørlie fra Åmot kommune

Kursholder:

Silvija Seres

Partner:

Medlearn

Sted:

OSLO

Tid:

40 min

Leksjoner:

1

Lørn om:

HEALTHTECH

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ruth Sørlie med som er E-Helsekoordinator i Åmot kommune. Hun har er en sykepleier med 30 års fartstid i kommunehelsetjenesten og har vært med på flere digitaliseringsprosjekter. Hun sier de ser et hav av muligheter, men erfaringen de har gjort er at skal du lykkes kreves det en god kartlegging av behov og hva tjenestemottakeren kan nyttegjøre seg. Bommer du her hjelper det ikke hvor fin og flott teknologien er. Dette er fordi Velferdsteknologi ikke er noe quick fix. Det hjelpe rikke at tjenestegiver mener noen har nytte av en ny teknologi dersom mottakeren ikke klarer å nyttegjøre seg av det. Sørlie forteller i episoden om flere fallgruver og erfaringer hun har selv opplevd. 

- Ha brukerbehovet i fokus og ta ett skritt av gangen. Skal du lykkes med implementering av teknologi må hele tjenesten være involvert. Det er et lederansvar.

Få tilgang

Gratis

Du må være registert/innlogget for å se eller ta kurset