#0914: Pandemijuss - fritt frem for amatører? med Anne Kjersti Befring fra Juridisk fakultet ved UIO - Lørn LMS

#0914: Pandemijuss – fritt frem for amatører? med Anne Kjersti Befring fra Juridisk fakultet ved UIO

Kursholder:

Silvija Seres

Partner:

NSF

Sted:

OSLO

Tid:

40 min

Leksjoner:

1

Lørn om:

LORNSOC

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Kjersti Befring, som er jurist, advokat og førsteamanuensis på det juridisk fakultet ved UIO. Befring forteller oss at når jurister uttaler seg om smittevern, så må man etterspørre hvilket faktagrunnlag som legges til grunn – og hvordan man vurderer hensynet til frihet for den enkelte – som kan gi ufrihet for andre. Når lovene er laget utifra en normaltilstand og en pandemi kommer og endrer hvordan det normale er, hvordan skal da lovgivningen ta høyde for dette? Hva er annerledes juridisk under en pandemi?

- Det er relevant å snakke om hvorfor jurister er uenige og hva som er viktig for å kunne vurdere om det er lovlig å begrense personers bevegelsesfrihet.

Få tilgang

Gratis

Du må være registert/innlogget for å se eller ta kurset