Bergen beviser at teknologien ikke har grenser - Lørn LMS

Bergen beviser at teknologien ikke har grenser

Bergen beviser at teknologien ikke har grenser

Tid: Ca 6 timer

Leksjoner: 12

Partner: Teknologiformidling

Instruktør: Silvija Seres

Denne serien er laget i samarbeid med Teknologiformidling og VIS innovasjon i Bergen. VIS bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskt til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen. Visjonen er å være den naturlige støttespilleren for etablert næringsliv med utfordringer og forskere, gründere og studenter med resultater eller ideer med et innovativt potensial. Målet er at ideen skal være levedyktig i fremtiden, og tilføre samfunnet bedre tjenester, produkter eller prosesser.
Bergen OCBR101

Enroll

Gratis

Kursholder:

Silvija Seres

Partner:

Teknologiformidling

Tid:

Ca 6 timer

Leksjoner:

12

Lørn om:

LORNSOC, RETAIL, FINTECH, AI, FOODTECH, LORNBIZ, BIGDATA, HEALTHTECH, OCEANTECH & IOT

Dette kurset sponses av

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Du må være registert/innlogget for å se eller ta kurset