Teknologi redder liv - både ovenfor mennesker og byer - Lørn LMS

Teknologi redder liv – både ovenfor mennesker og byer

Teknologi redder liv – både ovenfor mennesker og byer

Tid: Ca 7 timer

Leksjoner: 9

Partner: Teknologiformidling

Instruktør: Silvija Seres

Denne serien er laget i samarbeid med Teknologiformidling og Kunnskapsparken Bodø. Kunnskapsparken Bodø bidrar til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen. De  er en møteplass for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre spennende bedrifter som forvalter kapitalfond for å investere i spennende forretningsideer i Nordland. stiller med høy kompetanse, som jobber i ulike typer av næringsprosjekter. Kunnskapsparken stiller med tverrfaglige team, og har over tid har opparbeidet et bredt kontaktnett innen næringslivet og offentlig sektor i landsdelen.
Bodø OCBO101

Enroll

Tilgjengelig for medlemer

Kursholder:

Silvija Seres

Partner:

Teknologiformidling

Tid:

Ca 7 timer

Leksjoner:

9

Lørn om:

IOT, SOFTWARE, HEALTHTECH, BUILDTECH & OCEANTECH

Dette kurset sponses av

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Du må være registert/innlogget for å se eller ta kurset