Avsløringer om hvor mye som forbedres i samfunnet med teknologi - Lørn LMS

Avsløringer om hvor mye som forbedres i samfunnet med teknologi

Avsløringer om hvor mye som forbedres i samfunnet med teknologi

Tid: Ca 6 timer

Leksjoner: 11

Partner: Teknologiformidling

Instruktør: Silvija Seres

Dette kurset er laget i samarbeid med Teknologiformidling og Knuden Kristiansand kulturskole – en kommunal kulturskole og en av landets fremste og største kulturskoler som møter 2800 barn og unge hver uke. Skolen underviser i 50 fag innen musikk, teater, dans visuell kunst og skapende skriving over hele Kristiansand kommune som fra nyttår huser ca 110.000 innbyggere og og 14.000 studenter på UIA. Knuden produserer mer enn 350 forestillinger, konserter og visninger i året og er regionens største kulturleverandør. Skolen var Norges første by-kulturskole og har historikk tilbake til 1963. Skolen flytter inn i et nybygg på Silokaia i naboskap med SKMU (Sørlandets kunstmuseum) – som bygger Tangensamlingen, et hightech galleri for moderne skandinavisk kunst i en høy kornsilo, Kilden, regionens kultursenter for musikk, teater og dans, opera og dialogkultur, og kunstnerkolonien på Odderøya. Målet er å bli Skandinavias mest moderne kulturskole i 2022 og en benchmark for talentarbeide, innovasjon, breddeprogram og kjerneundervisning, samt digitalkultur og innovasjonsarbeid.
Kristiansand OCKR101

Kursholder:

Silvija Seres

Partner:

Teknologiformidling

Tid:

Ca 6 timer

Leksjoner:

11

Lørn om:

AI, ENERGYTECH, ARTTECH, LORNSOC, FOODTECH & GAMETECH

Dette kurset sponses av

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Du må være registert/innlogget for å se eller ta kurset