I Stavanger utvikles et mylder av teknologiske løsninger som vil endre fremtiden din. Finn ut av hvilke! - Lørn LMS

I Stavanger utvikles et mylder av teknologiske løsninger som vil endre fremtiden din. Finn ut av hvilke!

I Stavanger utvikles et mylder av teknologiske løsninger som vil endre fremtiden din. Finn ut av hvilke!

Tid: Ca 7,5 timer

Leksjoner: 10

Partner: Teknologiformidling

Instruktør: Silvija Seres

Denne serien er laget i samarbeid med Teknologiformidling og Næringsforeningen i Stavanger-regionen Næringsforeningen er landets største næringsforening og handelskammer. Siden etableringen i 1836 har de jobbet på vegne medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. «Gir kraft til vekst» er Næringsforeningens visjon, med verdier «modig, dagsordensettende og godt vertskap». Næringsforeningen er dagsordensettende og synlig i det offentlige ordskiftet, modig i rollen som interesseorganisasjon som utfordrer vedtatte sannheter og et godt vertskap og nettverksbygger for alle. De er regionens største møtearrangør, utgir næringslivsmagasinet Rosenkilden og har en rekke tjenester og tilbud til næringslivet. De opererer i et grenseløst næringsliv i en stadig mer grenseløs region, med egne medlemsmøter i Egersund, Bryne, Gjesdal, Sandnes, Sola, Risavika, Randaberg, Rennesøy, i Ryfylke og i Stavanger. Mest stolte er de av gode samarbeidsprosjekter – ofte sammen med det offentlige.
Stavanger OCST101

Enroll

Gratis

Kursholder:

Silvija Seres

Partner:

Teknologiformidling

Tid:

Ca 7,5 timer

Leksjoner:

10

Lørn om:

BLOCKCHAIN, LORNSOC, DRONETECH, LORNBIZ, HEALTHTECH, RETAIL, ENERGYTECH, ROBOTICS, TRANSPORT & OCEANTECH

Dette kurset sponses av

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Du må være registert/innlogget for å se eller ta kurset