MedLearn - Lørn LMS

Medlearn - Våre suksesshistorier

I samarbeid med fagskolen Medlearn, Helse sør-øst og Regionkontoret i Nord-Gudbransdal har vi produsert en case-samling på 20 podcaster som skal brukes til et kurs ved MedLearn som i 2021 lanseres i ny drakt, der vi formidler velferdsteknologi til helsefagarbeidere fra hele norge. 

Om prosjektet

Medlearn er en fagskole innen helse og oppvekst. Fagskolen er lokalisert i Oslo. Lørns podkcasrserie med Medlearn dekker et bredt spekter av kunnskap om helseteknologi i regi av deres studietilbud som tilbyr en fordypning i velferdsteknologi á 30 studiepoeng.  Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. Deres slagord er derfor kunnskap som forandrer liv! 

Tid: Ca 45 min

#0873: VR- og spillteknologi som rehabilitering med Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas Sykehus HF

0%
#0873: VR- og spillteknologi som rehabilitering med Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas Sykehus HF
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 35 min

#0872: Velferdsteknologi for frivillighet med Fredrik Gulowsen fra NyBy

0%
#0872: Velferdsteknologi for frivillighet med Fredrik Gulowsen fra NyBy
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 50 min

#0871: Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester med Lise-Merete Alpers fra VID vitenskapelige høgskole

0%
#0871: Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester med Lise-Merete Alpers fra VID vitenskapelige høgskole
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 55 min

#0870: Beslutningsstøtte i helsetjenesten med Kristian Rikstad Myklevoll fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin

0%
#0870: Beslutningsstøtte i helsetjenesten med Kristian Rikstad Myklevoll fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 50 min

#0869: Teknologi for bedre helseordninger med Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

0%
#0869: Teknologi for bedre helseordninger med Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 50 min

#0868: Teknologi som øker velferd med Karen Dolva fra No Isolation

0%
#0868: Teknologi som øker velferd med Karen Dolva fra No Isolation
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0865: Velferdsteknologi og tjenester med Aleksander Sether fra HAVA-Instituttet

0%
#0865: Velferdsteknologi og tjenester med Aleksander Sether fra HAVA-Instituttet
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0864: Tanker fra en mamma med Birgitte Øgrey

0%
#0864: Tanker fra en mamma med Birgitte Øgrey
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 35 min

#0863: Velferdsteknologi gir økt kvalitet med Vegard Tangen fra Bydel Frogner

0%
#0863: Velferdsteknologi gir økt kvalitet med Vegard Tangen fra Bydel Frogner
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 40 min

#0862: Brukerbehov, ikke snarveier med Brit Steinnes Krøvel fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal

0%
#0862: Brukerbehov, ikke snarveier med Brit Steinnes Krøvel fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 55 min

#0861: Kognitiv svikt og velferdsteknologi med Sigrid Aketun fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

0%
#0861: Kognitiv svikt og velferdsteknologi med Sigrid Aketun fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 50 min

#0860: Brukere må ha kunnskap til å bruke med Dag Karterud fra OsloMet

0%
#0860: Brukere må ha kunnskap til å bruke med Dag Karterud fra OsloMet
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0859: Digital hjemmeoppfølging og fremtidens helsetjeneste med Linda Nilsen Augland fra Larvik kommune

0%
#0859: Digital hjemmeoppfølging og fremtidens helsetjeneste med Linda Nilsen Augland fra Larvik kommune
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0857: Kommunenes perspektiv på velferdsteknologi med Kristin Standal fra KS forskning, innovasjon og digitalisering

0%
#0857: Kommunenes perspektiv på velferdsteknologi med Kristin Standal fra KS forskning, innovasjon og digitalisering
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 40 min

#0856: Fallgruver innen implementering med Ruth Sørlie fra Åmot kommune

0%
#0856: Fallgruver innen implementering med Ruth Sørlie fra Åmot kommune
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0855: Velferdsverdi- og teknologi kommunalt med Terje Røe fra Regionrådet for Sør-Østerdall

0%
#0855: Velferdsverdi- og teknologi kommunalt med Terje Røe fra Regionrådet for Sør-Østerdall
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 30 min

#0854: Kvalitet og arbeidsmotivasjon med Marit Strandquist fra Sensio

0%
#0854: Kvalitet og arbeidsmotivasjon med Marit Strandquist fra Sensio
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 40 min

#0853: Nye teknologier i helsevesenet med Linda Sorensen fra Sunnaas Sykehus

0%
#0853: Nye teknologier i helsevesenet med Linda Sorensen fra Sunnaas Sykehus
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 50 min

#0852 Digital nytte vs digital distrubsjon med Bjørn Steinar Storvik fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter

0%
#0852 Digital nytte vs digital distrubsjon med Bjørn Steinar Storvik fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0851: Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi med Elin Fjeldberg fra Lom kommune

0%
#0851: Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi med Elin Fjeldberg fra Lom kommune
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0850: Velferdsteknologi som student med Nina Solberg fra MedLearn

0%
#0850: Velferdsteknologi som student med Nina Solberg fra MedLearn
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 50 min

#0849: Velferdsteknologi som gjør deg mer selvstendig, trygg og aktiv med Elisabeth Sørensen fra Larvik kommune

0%
#0849: Velferdsteknologi som gjør deg mer selvstendig, trygg og aktiv med Elisabeth Sørensen fra Larvik kommune
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 55 min

#0848: Velferdsteknologi i palliativ pleie med Lina Oelschlägel fra LDS

0%
#0848: Velferdsteknologi i palliativ pleie med Lina Oelschlägel fra LDS
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 40 min

#0846: Velferdsteknologi i en ny tid med Kristil Erla Håland fra Jodacare

0%
#0846: Velferdsteknologi i en ny tid med Kristil Erla Håland fra Jodacare
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 55 min

#0845: Velferdsteknologi og jakten på det digge livet med Tone Bye fra Pensjonistforbundet

0%
#0845: Velferdsteknologi og jakten på det digge livet med Tone Bye fra Pensjonistforbundet
0%
Tid: Ca 55 min