Mikrokurs - Lørn LMS

Ta mikrokurs

Sertifiser episodene du lytter til. For mye kunnskap går anerkjent forbi. Bli med å anerkjenn verdifull kunnskap uansett størrelse

Ukens kurs for movember

Lær om teknologi og det menneskelige potensialet.
Ta microkurs nå!

Våre kursnyheter

Medlearn - Våre suksesshistorier

I samarbeid med fagskolen Medlearn, Helse sør-øst og Regionkontoret i Nord-Gudbransdal har vi produsert en case-samling på 20 podcaster som skal brukes til et kurs ved MedLearn som i 2021 lanseres i ny drakt, der vi formidler velferdsteknologi til helsefagarbeidere fra hele norge. 

Lær med Sundvolden Hotel hvordan man skal se muligheter i utfordringene

Da Covid-pandemien rammet verden sank pågangen i servicebransjen med et snitt på 80% fra én dag til en annen. Men noen omstilte seg – som lønte seg! 

Kurs om teknologiledelse med OsloMet

Lær om fremtiden med Høgskolen OsloMet. Med disse kursene avslører OsloMet hvilke deler av samfunnet som må endre seg med teknologi, og på hvilken måte. 

Teknologiformidling samler norsk digitalisering

Stiftelsen Teknologiformidling er en viktig aktør for norsk teknologiutvikling i norsk næringsliv. De støtter små og mellomstore bedrifter med delfinansiering av deres aktiviteter. Uten Teknologiformidling hadde Norge vært fattigere på norsk digitalisering. 

Månedens kampanje

Lørn gror barten for Movember

Ikke bare bidra til egen livslange læring, men bidra for en god sak også. Lørn University hedrer menn i tech gjennom november der kurskostnaden går direkte til Kreftforeningen. Med disse microkursene får du breddekunnskap om teknologi og samfunn.

Sertifiser kunnskapen fra våre mest populære episoder

De har over 3000 lyttertall – og stadig fylles det på med fler. Vi holder de oppdatert med muligheten for å sertifisere disse populære historiene med dagsatuell kunnskap absolutt verdt å vite om.

Tid: Ca 40 min

Cecilie Wian oppfordrer til å utfordre antagelser

0%
Cecilie Wian oppfordrer til å utfordre antagelser
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 30 min

Torunn Gaasemyr om den nye digitale arbeidsplassen

0%
Torunn Gaasemyr om den nye digitale arbeidsplassen
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 45 min

Ingjerd Blekeli Spiten om ledelse i privat sektor

0%
Ingjerd Blekeli Spiten om ledelse i privat sektor
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 25 min

Jonas Slørdahl Skjærpe forteller om livet – livet som en strøm av hendelserdone

0%
Jonas Slørdahl Skjærpe forteller om livet - livet som en strøm av hendelserdone
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 40 min

Beate S. Krogstad forklarer hvorfor digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skifte

0%
Beate S. Krogstad forklarer hvorfor digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skifte
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 30 min

Nikolai Astrup kommenterer morgendagens digitalisering

0%
Nikolai Astrup kommenterer morgendagens digitalisering
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 40 min

Marianne Selle forklarer hvorfor noen prototyper blir dårlige løsninger, eller ikke løsninger i det hele tatt

0%
Marianne Selle forklarer hvorfor noen prototyper blir dårlige løsninger, eller ikke løsninger i det hele tatt
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 25 min

Cathrine Pihl Lyngstad forteller om ansvarlig AI

0%
Cathrine Pihl Lyngstad forteller om ansvarlig AI
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 30 min

Morten Vigen Kolek svarer på om roboter rekrutterer bedre enn menneskerdone

0%
Morten Vigen Kolek svarer på om roboter rekrutterer bedre enn menneskerdone
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 40 min

Petter Moe oppmuntrer til å prøve noe annet fremfor hardere når «gamle måten» ikke funker

0%
Petter Moe oppmuntrer til å prøve noe annet fremfor hardere når "gamle måten" ikke funker
0%
Tid: Ca 40 min

Sertifiser hver enkelte episode

Tid: Ca Ca 35 min

#0786: Lederen av Unge Venstre Sondre Hansmark gir deg de grønne løsningene for fremtiden

0%
#0786: Lederen av Unge Venstre Sondre Hansmark gir deg de grønne løsningene for fremtiden
0%
Tid: Ca Ca 35 min
Tid: Ca Ca 50 min

#0801: Nestenlederen i SV Torgeir Knag Fylkesnes gir et forslag om fremtidens by

0%
#0801: Nestenlederen i SV Torgeir Knag Fylkesnes gir et forslag om fremtidens by
0%
Tid: Ca Ca 50 min
Tid: Ca Ca 40 min

#0755: Robert Steen forklarer hvorfor digitalisering handler om mennesker

0%
#0755: Robert Steen forklarer hvorfor digitalisering handler om mennesker
0%
Tid: Ca Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0873: VR- og spillteknologi som rehabilitering med Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas Sykehus HF

0%
#0873: VR- og spillteknologi som rehabilitering med Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas Sykehus HF
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 35 min

#0872: Velferdsteknologi for frivillighet med Fredrik Gulowsen fra NyBy

0%
#0872: Velferdsteknologi for frivillighet med Fredrik Gulowsen fra NyBy
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 50 min

#0871: Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester med Lise-Merete Alpers fra VID vitenskapelige høgskole

0%
#0871: Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester med Lise-Merete Alpers fra VID vitenskapelige høgskole
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 55 min

#0870: Beslutningsstøtte i helsetjenesten med Kristian Rikstad Myklevoll fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin

0%
#0870: Beslutningsstøtte i helsetjenesten med Kristian Rikstad Myklevoll fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 50 min

#0869: Teknologi for bedre helseordninger med Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

0%
#0869: Teknologi for bedre helseordninger med Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 50 min

#0868: Teknologi som øker velferd med Karen Dolva fra No Isolation

0%
#0868: Teknologi som øker velferd med Karen Dolva fra No Isolation
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0865: Velferdsteknologi og tjenester med Aleksander Sether fra HAVA-Instituttet

0%
#0865: Velferdsteknologi og tjenester med Aleksander Sether fra HAVA-Instituttet
0%
Tid: Ca 40 min