NSF - Lørn LMS
Tid: Ca 30 min

#0899: Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten med Kristin Holanger fra Jordmorforbundet

0%
#0899: Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten med Kristin Holanger fra Jordmorforbundet
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 60

#0924: Kriseledelse preget av tillit med Bernt Reitan Jenssen fra Ruter

0%
#0924: Kriseledelse preget av tillit med Bernt Reitan Jenssen fra Ruter
0%
Tid: Ca 60
Tid: Ca 50 min

#0923: Å ivareta pasienten med Therese Jenssen Finjarn fra Anestesisykepleierne

0%
#0923: Å ivareta pasienten med Therese Jenssen Finjarn fra Anestesisykepleierne
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0922: Intensivsykepleie med Paula Marie Elisabeth Lykke fra NSFLIS

0%
#0922: Intensivsykepleie med Paula Marie Elisabeth Lykke fra NSFLIS
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0921: Den akuttmedisinske kjeden med Siw Andrea Todal fra Akuttmottaket Kristiansund

0%
#0921: Den akuttmedisinske kjeden med Siw Andrea Todal fra Akuttmottaket Kristiansund
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0914: Pandemijuss – fritt frem for amatører? med Anne Kjersti Befring fra Juridisk fakultet ved UIO

0%
#0914: Pandemijuss - fritt frem for amatører? med Anne Kjersti Befring fra Juridisk fakultet ved UIO
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0909: Vaksiner for dummies med Sigrid Bratlie fra Biotenk

0%
#0909: Vaksiner for dummies med Sigrid Bratlie fra Biotenk
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 50 min

#0906: Disrupsjon av kontoret med Jarle Moss Hildrum fra Telenor Research

0%
#0906: Disrupsjon av kontoret med Jarle Moss Hildrum fra Telenor Research
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0905: Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene med Ellinor Bakke Aasen

0%
#0905: Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene med Ellinor Bakke Aasen
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 35 min

#0904: Allmennsykepleiere i pandemien med Kine Myhre-Nilsen fra Drammen kommune

0%
#0904: Allmennsykepleiere i pandemien med Kine Myhre-Nilsen fra Drammen kommune
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 45 min

#0903: Stolt byråkrat med Christine Bergland fra Helse- og omsorgsdepartementet

0%
#0903: Stolt byråkrat med Christine Bergland fra Helse- og omsorgsdepartementet
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 45 min

#0902: Digitalt skråblikk under pandemien med Benedicte Nyborg fra Responssenteret i Kristiansund

0%
#0902: Digitalt skråblikk under pandemien med Benedicte Nyborg fra Responssenteret i Kristiansund
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 40 min

#0898: Den glemte pandemien i pandemien med Espen Gade Rolland

0%
#0898: Den glemte pandemien i pandemien med Espen Gade Rolland
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0897: Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien med John-Arne Røttingen fra Utenriksdepartementet

0%
#0897: Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien med John-Arne Røttingen fra Utenriksdepartementet
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 55 min

#0894: Vaksinering under en pandemi med Ann Karin Swang fra Landsgruppen av Helsesykepleiere

0%
#0894: Vaksinering under en pandemi med Ann Karin Swang fra Landsgruppen av Helsesykepleiere
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 40 min

#0900: Min erfaring fra Covid-19 med Eivind Hovig fra Universitetet i Oslo

0%
#0900: Min erfaring fra Covid-19 med Eivind Hovig fra Universitetet i Oslo
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 50 min

#0895: Omsorg, etikk og helseteknologi med Ranveig Lie fra Kløfta Bo og Aktivitetssenter

0%
#0895: Omsorg, etikk og helseteknologi med Ranveig Lie fra Kløfta Bo og Aktivitetssenter
0%
Tid: Ca 50 min