<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Bodø

I 2024 vil Bodø artikulere hvordan og hvorfor mennesker har befolket sin region i tusener av år. At det er på grunn av – ikke på tross av – hvordan natur og klima gjør Nordland fruktbart. Vi har samlet 9 historier fra regionen og håper du vil lytte og LØRNE av disse

BODØ

Found courses: 0