<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Gjøvik-kommune

Innovasjon + innbyggerens behov + teknologi = Norges smarteste kommune? Gjøvik kommune satser offensivt på næringsutvikling for å legge til rette for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst

GJØVIK-KOMMUNE

Found courses: 0