<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Kompetanseforum Østfold

Framtiden innebærer store endringer og transformasjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn. Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold sine beste teknologi-satsninger

KOMPETANSEFORUM ØSTFOLD

Found courses: 37