<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

SSP

I samarbeid med Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi produsert en spennende podkastserie med 6 episoder hvor vi diskuterer seniorenes rolle i arbeidslivet nå og fremover. Livslang læring har blitt en demokratisk nødvendighet, i en tid med raske endringer og ekstrem polarisering på kunnskap, makt og økonomi. Denne serien vil skape inspirasjon gjennom konkret, lokal, fleksibel, fersk, praktisk læring