<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Smart Innovation Norway

I denne serien som er sponset av Smart Innovation Norway møter Silvija fem personer i fra ulike bedrifter som utfordrer dagens teknologi ved hjelp av kunstig intelligens og ser på mulighetene for hvordan dette kan benyttes i en bærekraftig fremtid