SSP - Lørn LMS
Tid: Ca 45 min

#0901: Eldre arbeidstakere med Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning

0%
#0901: Eldre arbeidstakere med Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 30 min

#0896: Seniorpolitisk barometeri med Lene Rathe fra Ipsos

0%
#0896: Seniorpolitisk barometeri med Lene Rathe fra Ipsos
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 50 min

#0886: Hvordan holde seg i jobb lenger, med Kristin Langnes fra 50 til 100

0%
#0886: Hvordan holde seg i jobb lenger, med Kristin Langnes fra 50 til 100
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 50 min

#0885: Aktiv personalpolitikk med Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor

0%
#0885: Aktiv personalpolitikk med Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 50 min

#0884: Gammel dame er lett å vende med Mette Bugge fra Aftenposten

0%
#0884: Gammel dame er lett å vende med Mette Bugge fra Aftenposten
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 50 min

#0883: Kompetansejakt i alle aldersgrupper med Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk

0%
#0883: Kompetansejakt i alle aldersgrupper med Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk
0%
Tid: Ca 50 min