BIOTECH - Lørn LMS

PREMIUM

LØRN OM BIOTECH

I tusenvis av år har menneskeheten brukt bioteknologi i jordbruk, matproduksjon og medisin. Bioteknologi er knyttet til den delen av biologi som involverer levende systemer og organismer for å utvikle eller lage produkter. Bioteknologi omfatter et bredt spekter av prosedyrer for å modifisere levende organismer i henhold til menneskelige formål, gå tilbake til domestisering av dyr, dyrking av planter, samt «forbedringer» av disse gjennom avlsprogrammer som bruker kunstig seleksjon og hybridisering. Moderne bruk inkluderer også genteknologi så vel som celle- og vevskulturteknologier.