BUILDTECH - Lørn LMS

PREMIUM

LØRN OM BUILDTECH

Begrepet Buildtech refererer til de tekniske prosessene og metodene som brukes i bygging av bygninger. Dette har blitt et stadig viktigere aspekt av byggebransjen, ettersom bygninger har beveget seg fra å være evolusjoner av standardtyper til å bli engangs prototyper, krav til byggeprestasjoner er blitt mer krevende, og antall produkter og spesialleverandører har økt.

Den grunnleggende byggeprosessen har holdt seg relativt uendret siden middelalderen, men konstruksjonsteknologien har endret seg betydelig. Bygninger er nå konstruert fra et forvirrende utvalg av sammenhengende systemer, og må samlet sett samarbeide for å levere den nødvendige ytelsesstandarden.