CYBERSEC - Lørn LMS

PREMIUM

LØRN OM CYBERSEC

Cyber security, også kalt datasikkerhet, informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet, handler om beskyttelse av datasystemer mot tyveri eller skade på maskinvare, programvare eller elektroniske data, samt fra forstyrrelse eller distraksjon av tjenestene de leverer. Feltet har hatt en voldsom vekst i betydning på grunn av en økende avhengighet av datasystemer, og på grunn av veksten av «smarte» enheter, inkludert smarttelefoner, TV-apparater og de forskjellige små enhetene som utgjør tingenes internett. CYBERSEC representerer derfor en av de største utfordringene i den moderne verden. En utnyttbar sårbarhet er en som er utsatt for minst ett arbeidsangrep eller «utnyttelse». Sårbarheter blir ofte oppdaget ved hjelp av automatiske verktøy, eller manuelt ved hjelp av tilpassede skript. For å sikre et datasystem er det viktig å forstå angrepene som kan utføres mot det. LØRN om trygg atferd for deg selv og for å undervise andre her.