LEGALTECH - Lørn LMS

PREMIUM

LØRN OM LEGALTECH

 

Juridisk teknologi, også kjent som Legal Tech, viser til bruk av teknologi og programvare for å tilby juridiske tjenester. Juridiske teknologiselskaper er gjerne starups med det formål å bryte ned det tradisjonelt konservative juridiske markedet. Juridisk teknologi henviste tradisjonelt til anvendelse av teknologi og programvare for å hjelpe advokatfirmaer med praksisstyring, dokumentlagring, fakturering, regnskap og elektronisk funn. Siden 2011 har Legal Tech utviklet seg til å bli assosiert mer med oppstart av teknologi som bryter med lovpraksisen ved å gi folk tilgang til online programvare som reduserer eller i noen tilfeller eliminerer behovet for å konsultere en advokat, eller ved å koble mennesker med advokater mer effektivt gjennom online markedsplasser og advokat-matching nettsteder.

Den juridiske industrien er ansett for å være konservativ og tradisjonell, og på 50 år har kundeopplevelsen hos de fleste advokatfirmaer knapt endret seg. Årsaker til dette er blant annet at advokatfirmaer har svakere kostnadsbesparende insentiver enn andre yrker (siden de gir utbetalinger direkte til sin klient) og blir sett på som risikoaverse (da en mindre teknologisk feil kan ha betydelige økonomiske konsekvenser for en klient).

Imidlertid har veksten av ansettelser fra bedrifter til internt råd og deres økende raffinement, sammen med utviklingen av e-post, ført til at klienter har satt økende kostnads- og tidspress på advokatene. I tillegg er det økende insentiver for advokater til å bli teknologisk kompetente, blant annet fordi American Bar Association i 2012 stemte for å endre modellreglene for profesjonell oppførsel for å kreve at advokater følger med på «fordelene og risikoene forbundet med relevant teknologi». I tillegg er det blitt en metning i markedet som fører til at mange advokater leter etter banebrytende måter å konkurrere på. Den eksponentielle veksten i volumet av dokumenter (for det meste e-post) som må gjennomgås for rettssaker, har i stor grad fremskyndet adopsjonen av teknologi som brukes i eDiscovery, med elementer av maskinspråk og kunstig intelligens som blir innarbeidet, samt skybaserte tjenester som blir adoptert av advokatfirmaer.

Investering i Legal Tech har økt radikalt i USA med mer enn $ 254 millioner investert i 2014.

Stanford Law School har startet CodeX, Center for Legal Informatics – et tverrfaglig forskningssenter som også inkuberer selskaper startet av jusstudenter og informatikere. Noen selskaper som har kommet ut av programmet inkluderer Lex Machina og Legal.io.