LORNSOC - Lørn LMS

PREMIUM

LØRN OM LORNSOC

Samfunnet vårt digitaliseres. Innovasjons- og endringsledelse, nytt lederskap, lokal konkurranseevne. Sosiale aspekter ved teknologi, det menneskelige aspektet, nye regulatoriske dilemmaer, etikken i AI, kapitalistisk overvåking, personvern VS personalisering. Konvergens, teknologisk endring, singularitet. Teknologiens historie er her for å bli. Digitale gjenstander og praksis på nettet trenger gjennom en stor del av vår hverdag, og digitaliseringen av samfunnet er et av de mest kritiske spørsmålene i vår tid. Lørn om digitaliseringen av samfunnet og potensielle aspekter med disse kursene.