Sundvolden Hotel - Lørn LMS

Lær med Sundvolden Hotel hvordan man skal se muligheter i utfordringene

Da Covid-pandemien rammet verden sank pågangen i servicebransjen med et snitt på 80% fra én dag til en annen. Men noen omstilte seg – som lønte seg! 

Om Prosjektet

Sammen med Sundvolden Hotel har Lørn laget en serie som tar for seg fremtidens hotelldrift under og etter Covid pandemien. Det var noen som valgte å omstille seg da ikke bare Norge raste fra én dag til en annen, men hele verden Sundvolden Hotel var blant dem. gikk for å bruke de teknologiske mulighetene for å overleve. Dette er en serie om digital omstilling.

#0843: Hotellmarkedet i endring med digitalisering med Peter Wiederstrøm

0%
Tid: Ca 50 min
#0843: Hotellmarkedet i endring med digitalisering med Peter Wiederstrøm
0%
Tid: Ca 50 min

#0841: Kulturarv i endring i en digital verden med Nils Henrik Geitle

0%
Tid: Ca 40 min
#0841: Kulturarv i endring i en digital verden med Nils Henrik Geitle
0%
Tid: Ca 40 min

#0840: Karin Møller om samvirke mellom private og offentlige aktører

0%
Tid: Ca 40 min
#0840: Karin Møller om samvirke mellom private og offentlige aktører
0%
Tid: Ca 40 min

#0825: Joar Skjevdal om resultater når frykt og følelser fungere som drivkraft

0%
Tid: Ca 50 min
#0825: Joar Skjevdal om resultater når frykt og følelser fungere som drivkraft
0%
Tid: Ca 50 min

#0824: Fredrik Røine forklarer hvorfor mat, verdier og kvalitet bidrar i kriser

0%
Tid: Ca 35 min
#0824: Fredrik Røine forklarer hvorfor mat, verdier og kvalitet bidrar i kriser
0%
Tid: Ca 35 min

#0823: Housekeeping robots by the founder of Maidbot, Micah Green

0%
Tid: Ca 50 min
#0823: Housekeeping robots by the founder of Maidbot, Micah Green
0%
Tid: Ca 50 min

#0822: Kunnskap, vilje og hvordan fortsette å evne i kriser med Cecilie Laeskogen

0%
Tid: Ca 40 min
#0822: Kunnskap, vilje og hvordan fortsette å evne i kriser med Cecilie Laeskogen
0%
Tid: Ca 40 min

#0821: Hotellsjefen Silje Storvik forklarer hvordan man bevarer gjestenes trygghet i krise

0%
Tid: Ca 35 min
#0821: Hotellsjefen Silje Storvik forklarer hvordan man bevarer gjestenes trygghet i krise
0%
Tid: Ca 35 min

#0819: Alexander Weiss Richter forteller om de digitale mulighetene i hotellbransjen

0%
Tid: Ca 45 min
#0819: Alexander Weiss Richter forteller om de digitale mulighetene i hotellbransjen
0%
Tid: Ca 45 min

#0816: Et kurs- og konferansehotell i krise med hoteleier Tord Moe Laeskogen

0%
Tid: Ca 50 min
#0816: Et kurs- og konferansehotell i krise med hoteleier Tord Moe Laeskogen
0%
Tid: Ca 50 min